Prinsjesdag 2019: wat zijn de fiscale maatregelen voor de vastgoedsector?

Op 17 september is de miljoenennota 2020 gepresenteerd. Wij hebben de belangrijkste punten met betrekking tot onroerende zaken, woning aan- en verkoop en huiseigenaren samengevat. Daarnaast zijn er nog een aantal zaken uitgelicht met betrekking tot voorgestelde veranderingen per 1 januari 2020.

Eigen woning forfait
In 2019 bedraagt het percentage woningforfait 0,65% voor woningen met een WOZ waarde
tussen de € 75.000 en € 1.080.000. Vanaf 2020 wordt dit percentage verder verlaagd.
Voor woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000 gaan de volgende
percentage gelden:

– 2020 => 0,60%
– 2021 => 0,50%
– 2022 => 0,50%
– 2023 => 0,45%

Voor woningen boven de € 1.060.000 blijft het percentage 2,35%

Geen verhuurdersheffing tijdelijke woning
Onder voorwaarden gaat er een vrijstelling van verhuurdersheffing gelden voor tijdelijk
gerealiseerde woningen in de periode 2020 t/m 2024. Met een tijdelijke woning wordt bedoelt dat
de daarvoor verstrekte omgevingsvergunning verstrijkt na hooguit 15 jaar. Na het verstrijken van
de vergunning dient de omgeving weer in oude staat te worden hersteld.

Wijziging tarief verhuurdersheffing
Vanwege de vrijstelling tijdelijke woningen ligt er een voorstel om het tarief van de
verhuurdersheffing te verhogen met 0,001% vanaf 1 januari 2024 (2019: 0,561%). Deze stijging
zou dan per 1 januari 2037 weer ongedaan worden gemaakt.

Voordeel nieuwbouwer in schaarste gebied
Wanneer je als verhuurder gaat bouwen in een schaarste gebied en deze woning binnen 5 jaar
na aanvang bouw realiseert is het onder voorwaarden mogelijk om de verhuurdersheffing te
besparen. De verhuurder dient aan onder andere de volgende voorwaarden te voldoen:

– Bouw vangt aan op of na 1 januari 2020
– Huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (2019: € 607,46)
– Minimale investeringskosten € 62.500

De volgende gebieden zijn in ieder geval aangewezen als schaarste gebieden:

– Groot deel midden en zuiden Noord-Holland waaronder Amsterdam
– Leiden en de Bollenstreek
– Provincie Utrecht
– Het oosten van Noord-Brabant
– De Betuwe
– De Veluwe

Verhoging overdrachtsbelastingen voor niet woningen
Het algemene tarief in de overdrachtsbelasting voor onroerende zaken bedraagt 6%. Per 1
januari 2021 wordt dit tarief verhoogt naar 7% voor niet-woningen. Het tarief voor woningen blijft
gehandhaafd op 2%

Tweeverdieners kunnen meer lenen
Vanaf 2020 kunnen tweeverdieners meer hypotheek krijgen op basis van hun gezamenlijk
inkomen. Voor de bepaling van de maximale hypotheek mag het laagste inkomen voor 80%
worden opgeteld bij het hoogste inkomen. Dit is in 2019 70%.

NHG-kostengrens wordt verhoogd
Met ingang van 1 januari 2020 stijgt de kostengrens voor de Nationale Hypotheekgarantie van €
290.000 naar € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen wordt de
kostengrens € 328.600.

Meefinancieren kosten koper bij NHG-hypotheek
Per 1 januari 2020 wil de NHG de mogelijkheid tot het meefinancieren van de kosten koper en de aanvullende kosten tot 6% laten vervallen. Dit is van toepassing als de taxatiewaarde van het
huis hoger is dan de koopsom. In november wordt bekend of dit besluit wordt goedgekeurd.

Beperking hypotheekrenteaftrek
Met ingang van 2020 wordt het hoogste tarief waartegen je hypotheekrente kan aftrekken
versneld afgebouwd met 3%. Het tarief daalt in 2020 naar 46%.

Verdere afbouw Wet Hillen
In 30 jaar wordt de aftrek wegens geen of geringe eigenwoningschuld afgebouwd. In 2019 is
hiermee gestart en is de aftrekpost gedaald naar 96,67% van de bijtelling van het
eigenwoningforfait. In 2020 daalt het percentage verder naar 93,33%.